Ausportal.eu

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré webový server posiela do prehľadávača na vašom počítači. Prehľadávač potom pri budúcej návšteve konkrétnej internetovej stránky informuje príslušný server. Pomocou cookies ukladáme preferencie používateľov a získavame súhrnné informácie o používaní našej internetovej stránky.

Servery automaticky zaznamenávajú údaje, ktoré pri návšteve internetovej stránky posiela váš prehľadávač. Súčasťou týchto záznamov môžu byť napríklad údaje o dátume a čase vašej návštevy, o vašej IP adrese, o type, jazyku a veľkosti okna vášho prehľadávača, a tiež niekoľko cookies, ktoré identifikujú váš prehľadávač. Tieto údaje ukladáme len na zostavovanie súhrnných štatistík o používaní našej internetovej stránky.

Picture dodavatel

Zaregistrujte sa ako dodávateľ

Zaregistrujte sa zadarmo ako dodávateľ. A získajte nových zákazníkov. Registráciou, získate vstup do systému Ausportal.eu na neobmedzenú dobu a možnosť upravovať služby a tovary ktoré poskytujete. Potenciálny zákazníci budú mať vždy aktuálny prehľad.

Registrácia zadarmo

zadávateľ

Zaregistrujte sa ako obstarávateľ

Zaregistrujte sa na 30 dní zadarmo a vyskúšajte možnosť ušetriť finančné prostriedky vašej spoločnosti. Kontrolovať váš nákupný tím a sledovať projekty a úlohy.  

Registrácia zadarmo